právo eshopov

Orientačná cenová ponuka

Obchodné podmienky (VOP) sú nevyhnutným dokumentom pre každý e-shop.

Cena za prípravu obchodných podmienok:


od 250,- EUR

Každý e-shop musí spotrebiteľa informovať ohľadom možnosti uplatnenia práv z vád tovarov a služieb.

Cena za prípravu reklamačného poriadku:


od 150,- EUR

Poučenie o ochrane osobných údajov (GDPR) je základnou náležitosťou každého e-shopu.

Cena za prípravu GDPR:


od 150,- EUR

V jednom balíku poskytujeme všetky dokumenty potrebné pri fungovaní e-shopu.

Cena za prípravu kompletnej dokumentácie e-shopu:


od 500,- EUR

Poradňa

V rámci advokátskej činnosti pracujeme aj pro bono. Zistite, či sme odpoveď na Vašu otázku zodpovedali v našej bezplatnej verejnej poradni.

Nenašli ste čo ste hľadali?

Naša advokátska kancelária sa v rámci svojej činnosti zaoberá aj prípravou dokumentácie a právnym poradenstvom v súvislosti s prevádzkou e-shopov. Dokumenty pre e-shopy pripravujeme vždy na mieru tak, aby zodpovedali legislatívnym požiadavkám a fungovaniu daného internetového obchodu.

S čím Vám pomôžeme

Predstavenie problematiky

Rozvoj internetového predaja so sebou priniesol tiež rozvoj legislatívnych požiadaviek na prevádzkovateľov internetových obchodov. Dodržiavanie legislatívnych pravidiel spracovania osobných údajov alebo legislatívnych požiadaviek na obsah dokumentácie e-shopu je v súčasnosti nevyhnutnosťou.

V prípade, ak internetový obchod neobsahuje dokumenty ako obchodné podmienky, reklamačný poriadok, či GDPR, alebo ak tieto dokumenty nemajú zákonné náležitosti, prevádzkovateľovi hrozia sankcie. Naša kancelária poskytuje poradenstvo a pripravuje dokumenty potrebné pre e-shopy.

Mnoho podnikateľov prevádzkujúcich e-shopy podceňuje význam riadne vypracovaných a následne zverejnených všeobecných obchodných podmienok, pričom väčšina z nich sa uspokojí s dokumentami prevzatými od konkurencie alebo vypracovaným vlastnými silami. Takéto dokumenty často obsahujú podstatné chyby.

Nedostatok pozornosti venovanej povinným dokumentom e-shopu môže negatívne ovplyvniť jeho fungovanie. Internetový obchod bez riadne vypracovanej dokumentácie môže pôsobiť na prípadných zákazníkov nedôveryhodne. Navyše, nesprávne vypracované obchodné podmienky či ďalšie povinné dokumenty môžu byť dôvodom na uloženie sankcie Slovenskou obchodnou inšpekciou.

Nedodržanie právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa je sankcionované neplatnosťou zmluvy so spotrebiteľmi, ako aj možnosťou spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy v dlhšej lehote.

V prípade, ak sa s vypracovaním dokumentácie pre svoj e-shopu obrátite na našu kanceláriu, garantujeme Vám, že Váš e–shop bude obsahovať všetky podstatné náležitosti. Nebudú Vám tak hroziť sankcie, či iné problémy a budete sa môcť naplno venovať Vášmu podnikaniu.

obchodné podmienky reklamačny poriadok gdpr pre eshopy advokát trnava

Ako to funguje

6 krokov k Vašej spokojnosti

1. Prvotný kontakt

Kontaktovať nás môžete telefonicky, e-mailom alebo cez náš kontaktný formulár na tejto stránke. Na začiatku spolupráce je potrebné, aby ste nás oboznámili s Vašou požiadavkou.

4. Odsúhlasenie riešenia

Ďalší postup závisí od toho, pre ktoré z navrhnutých riešení sa rozhodnete. Pokiaľ by ste sa nevedeli rozhodnúť, pomôžeme Vám a odporučíme Vám najvhodnejšie a najvýhodnejšie riešenie. Postup si odsúhlasíme, pričom Vás budeme podrobne informovať o ďalších krokoch.

2. Osobné stretnutie

Pre úspešnú spoluprácu budeme od Vás potrebovať čo najviac informácií a podkladov. Za týmto účelom preferujeme osobné stretnutie, na ktorom si upresníme Vašu požiadavku a prípadne sa dohodneme na ďalšej spolupráci. Ako advokátska kancelária sme zo zákona viazaní mlčanlivosťou o skutočnostiach, ktoré sa dozvieme pri výkone povolania.

5. Zastupovanie & realizácia

Kľúčovou fázou spolupráce je realizácia zvoleného riešenia. V závislosti od daného prípadu môže ísť o prípravu určitých dokumentov, rokovanie s protistranou či štátnym orgánom, príprava písomností a podaní, zastupovanie pred súdmi prípadne inými orgánmi verejnej moci.

3. Analýza a návrh riešenia

Následne po oboznámení sa s Vašou požiadavkou a po preštudovaní potrebnej dokumentácie Vám v prípade potreby vypracujeme právnu analýzu a navrhneme možné riešenia. Riešení určitej situácie môže byť viacero. Preto Vám predostrieme všetky možnosti s poukazom na ich výhody a nevýhody.

6. Výsledok - spokojnosť klienta

Výsledkom našej spolupráce je riešenie Vášho súčasného problému, ale aj predchádzanie možným problémom v budúcnosti. Vaša spokojnosť je naším úspechom, o ktorý sa budeme usilovať počas celej spolupráce.

Referencie

Čo o nás povedali klienti