Tvorba a pripomienkovanie obchodných zmlúv

Orientačná cenová ponuka

Zmluvy o prevodoch vlastníctva k hnuteľným aj k nehnuteľným veciam, pozemkom, stavbám, administratívnym, obchodným či iným priestorom.

Cena za vypracovanie kúpnej zmluvy:


od 100,- EUR

Nájomné zmluvy k bytom, administratívnym priestorom, obchodným či priemyselným priestorom, hnuteľným veciam. Cena za vypracovanie nájomnej zmluvy:


od 120,- EUR

Zmluvy o dielo v súvislosti so stavebnou činnosťou, prípadne inou podnikateľskou činnosťou, zhotovenie, montáž, oprava či úprava veci.

Cena za vypracovanie zmluvy o dielo:


od 150,- EUR

Napríklad zmluva o predaji podniku, zmluva o úvere, zmluva o preprave, zmluva o sprostredkovaní a ďalšie typy obchodných zmlúv.

Cena za vypracovanie zmluvy:


od 150,- EUR

Poradňa

V rámci advokátskej činnosti pracujeme aj pro bono. Zistite, či sme odpoveď na Vašu otázku zodpovedali v našej bezplatnej verejnej poradni.

Nenašli ste čo ste hľadali?

Pre našich klientov pripravujeme a pripomienkujeme rôzne typy obchodných zmlúv. Podnikanie so sebou prináša vstup do rôznorodých vzťahov s dodávateľmi, odberateľmi, či inými obchodnými partnermi. Preto je pre podnikateľa dôležité mať svoje obchody riadne zmluvne ošetrené. Pre našich klientov vypracúvame rôzne typy obchodných zmlúv, ktoré pripravujeme individuálne na mieru daného obchodu. Tiež pripomienkujeme zmluvy, ktoré naším klientom predložia ich obchodní partneri.

 

S čím Vám pomôžeme

Predstavenie problematiky

Vstup do obchodného vzťahu s novým obchodným partnerom je často sprevádzaný uzatváraním zmluvných kontraktov. Najbežnejšími kontraktmi sú kúpna zmluva (využívaná najmä pri dodávkach tovaru v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov), zmluva o dielo (využívaná pri výstavbe, zhotovení novej veci na zákazku, oprave veci, úprave veci, poskytnutí prác atď.), nájomná zmluva (využívaná najmä pri nájme administratívnych, obchodných, priemyselných či skladových priestorov). Do úvahy však prichádza celý rad ďalších zmluvných typov, ktoré sú súčasťou podnikateľského života.

Pri príprave obchodných zmlúv je kvalifikovaná pomoc skúseného advokáta takmer neoceniteľná. Advokát s potrebnou praxou a skúsenosťami vie príslušné zmluvy pripraviť tak, aby vytvorili rámec, v ktorom bude každá zmluvná strana vedieť, aké sú jej práva a povinnosti. Zároveň takto individuálne pripravená zmluva poskytne klientovi právnu ochranu pre prípad, ak by zmluvný partner svoje zmluvné povinnosti neplnil.

kúpne zmluvy zmluvy o dielo nájomné zmluvy advokát trnava

Ako to funguje

6 krokov k Vašej spokojnosti

1. Prvotný kontakt

Kontaktovať nás môžete telefonicky, e-mailom alebo cez náš kontaktný formulár na tejto stránke. Na začiatku spolupráce je potrebné, aby ste nás oboznámili s Vašou požiadavkou.

4. Odsúhlasenie riešenia

Ďalší postup závisí od toho, pre ktoré z navrhnutých riešení sa rozhodnete. Pokiaľ by ste sa nevedeli rozhodnúť, pomôžeme Vám a odporučíme Vám najvhodnejšie a najvýhodnejšie riešenie. Postup si odsúhlasíme, pričom Vás budeme podrobne informovať o ďalších krokoch.

2. Osobné stretnutie

Pre úspešnú spoluprácu budeme od Vás potrebovať čo najviac informácií a podkladov. Za týmto účelom preferujeme osobné stretnutie, na ktorom si upresníme Vašu požiadavku a prípadne sa dohodneme na ďalšej spolupráci. Ako advokátska kancelária sme zo zákona viazaní mlčanlivosťou o skutočnostiach, ktoré sa dozvieme pri výkone povolania.

5. Zastupovanie & realizácia

Kľúčovou fázou spolupráce je realizácia zvoleného riešenia. V závislosti od daného prípadu môže ísť o prípravu určitých dokumentov, rokovanie s protistranou či štátnym orgánom, príprava písomností a podaní, zastupovanie pred súdmi prípadne inými orgánmi verejnej moci.

3. Analýza a návrh riešenia

Následne po oboznámení sa s Vašou požiadavkou a po preštudovaní potrebnej dokumentácie Vám v prípade potreby vypracujeme právnu analýzu a navrhneme možné riešenia. Riešení určitej situácie môže byť viacero. Preto Vám predostrieme všetky možnosti s poukazom na ich výhody a nevýhody.

6. Výsledok - spokojnosť klienta

Výsledkom našej spolupráce je riešenie Vášho súčasného problému, ale aj predchádzanie možným problémom v budúcnosti. Vaša spokojnosť je naším úspechom, o ktorý sa budeme usilovať počas celej spolupráce.

Referencie

Čo o nás povedali klienti