Podnikateľské právne služby

Služby pre podnikateľov

Podnikateľské právne služby - Belovič

V rámci konkurzných a reštrukturalizačných konaní poskytujeme kvalifikované poradenstvo a pripravujeme potrebnú dokumentáciu pre veriteľov aj dlžníkov.

Firmám aj SZČO pomáhame od založenia a vzniku podnikateľských subjektov, cez rôzne zmeny v spoločnostiach a v ich fungovaní až po prípadné ukončenie ich činnosti, zrušenie a zánik.

Pre našich klientov pripravujeme a pripomienkujeme rôzne typy obchodných zmlúv od bežných zmlúv až po tie najnáročnejšie.

Neodmysliteľnou súčasťou advokátskej praxe je zastupovanie klientov na rokovaniach s protistranou, pred súdmi a inými orgánmi. V týchto konaniach dôsledne presadzujeme práva a záujmy našich klientov.

Pripravíme obchodné podmienky, reklamačný poriadok, GDPR, či ďalšie dokumenty nevyhnutné pre fungovanie e-shopu.

Do portfólia našich služieb patrí aj poradenstvo a príprava zmluvnej dokumentácie pri prevodoch nehnuteľností, pri stavebnej činnosti a taktiež zastupovanie klientov na príslušných úradoch.