Založenie obchodnej spoločnosti

Orientačná cenová ponuka

Podnikateľom radíme ohľadom práva obchodných spoločností. Cena za právne poradenstvo:


od 60,- EUR / hod.

V prípade potreby Vám pripravíme právnu analýzu k všetkým Vaším otázkam ohľadom podnikania a práva obchodných spoločností.

Cena za právnu analýzu:


od 150,- EUR

Príprava všetkých dokumentov, potrebných pri založení s.r.o., podania na živnostenský register a obchodný register.

Cena za vypracovanie komplet dokumentácie a podanie:


od 180,- EUR

Príprava všetkých dokumentov, potrebných pri zmenách v s.r.o., podania na živnostenský register a obchodný register.

Cena za vypracovanie komplet dokumentácie a podanie:


od 120,- EUR

Zmluva o prevode obchodného podielu je podkladom pre zmenu v osobe spoločníka.

Cena za vypracovanie zmluvy:


od 100,- EUR

Poradňa

V rámci advokátskej činnosti pracujeme aj pro bono. Zistite, či sme odpoveď na Vašu otázku zodpovedali v našej bezplatnej verejnej poradni.

Nenašli ste čo ste hľadali?

Naša advokátska kancelária pomáha pri založení a vzniku obchodných spoločností, ďalej pri zmenách v obchodných spoločnostiach a v ich fungovaní, až po prípadné ukončenie ich činnosti, zrušenie a zánik. Poradenstvo vo všetkých fázach podnikania poskytujeme tiež samostatne zárobkovo činným osobám.

S čím Vám pomôžeme

Predstavenie problematiky

Nakoľko sa špecializujeme na obchodné právo a právo obchodných spoločností, podnikatelia sa na nás môžu vždy obrátiť vo všetkých fázach podnikateľského života. To znamená, že klientov spoľahlivo sprevádzame už od štartu ich podnikania. Ďalej klientom pomáhame počas výkonu činností obchodných spoločností, s ktorými sa spája činnosť orgánov spoločnosti (napríklad valných zhromaždení). Naše služby zahŕňajú tiež zmeny vo fungovaní obchodných spoločností (napríklad zmena štatutárov, zmena výšky základného imania, zmeny obchodných podielov a ďalšie).

Poradíme Vám ohľadom voľby právnej formy Vášho podniku. V rámci právnej pomoci so založením Vašej spoločnosti  Vám pomôžeme s ohlásením živnosti, s účtovníctvom či s následným uskutočnením zmien v spoločnosti. Taktiež Vám vieme poradiť, ak sa Vaša spoločnosť ocitne v kríze, prípadne ak potrebujete spoločnosť zlikvidovať, zrušiť.

Živnostníkom pomôžeme so založením, rozšírením, pozastavením, zrušením aj obnovením živnosti. Rovnako so zmenami, ktoré môžu pri prevádzkovaní živnosti nastať (napríklad zmena sídla, predmetu podnikania atď.).

Založenie obchodnej spoločnosti založenie sro zmeny v sro advokát trnava likvidácia sro

Ako to funguje

6 krokov k Vašej spokojnosti

1. Prvotný kontakt

Kontaktovať nás môžete telefonicky, e-mailom alebo cez náš kontaktný formulár na tejto stránke. Na začiatku spolupráce je potrebné, aby ste nás oboznámili s Vašou požiadavkou.

4. Odsúhlasenie riešenia

Ďalší postup závisí od toho, pre ktoré z navrhnutých riešení sa rozhodnete. Pokiaľ by ste sa nevedeli rozhodnúť, pomôžeme Vám a odporučíme Vám najvhodnejšie a najvýhodnejšie riešenie. Postup si odsúhlasíme, pričom Vás budeme podrobne informovať o ďalších krokoch.

2. Osobné stretnutie

Pre úspešnú spoluprácu budeme od Vás potrebovať čo najviac informácií a podkladov. Za týmto účelom preferujeme osobné stretnutie, na ktorom si upresníme Vašu požiadavku a prípadne sa dohodneme na ďalšej spolupráci. Ako advokátska kancelária sme zo zákona viazaní mlčanlivosťou o skutočnostiach, ktoré sa dozvieme pri výkone povolania.

5. Zastupovanie & realizácia

Kľúčovou fázou spolupráce je realizácia zvoleného riešenia. V závislosti od daného prípadu môže ísť o prípravu určitých dokumentov, rokovanie s protistranou či štátnym orgánom, príprava písomností a podaní, zastupovanie pred súdmi prípadne inými orgánmi verejnej moci.

3. Analýza a návrh riešenia

Následne po oboznámení sa s Vašou požiadavkou a po preštudovaní potrebnej dokumentácie Vám v prípade potreby vypracujeme právnu analýzu a navrhneme možné riešenia. Riešení určitej situácie môže byť viacero. Preto Vám predostrieme všetky možnosti s poukazom na ich výhody a nevýhody.

6. Výsledok - spokojnosť klienta

Výsledkom našej spolupráce je riešenie Vášho súčasného problému, ale aj predchádzanie možným problémom v budúcnosti. Vaša spokojnosť je naším úspechom, o ktorý sa budeme usilovať počas celej spolupráce.

Referencie

Čo o nás povedali klienti