občianske právne služby

Služby pre občanov

občianske právne služby - Belovič

V rámci konaní o oddlžení poskytujeme kvalifikované poradenstvo a pripravujeme potrebnú dokumentáciu pre veriteľov aj dlžníkov.

Občianske právo zahŕňa niekoľko oblastí práva, vrátane dedenia, rodinného práva, práva nehnuteľností či ochrany spotrebiteľa.

V oblasti trestného práva sa zaoberáme obhajobou obvinených. Právnu pomoc poskytujeme tiež osobám, ktoré boli poškodené trestnou činnosťou, podozrivým osobám a svedkom.

Do portfólia našich služieb patrí aj poradenstvo a príprava zmluvnej dokumentácie pri prevodoch nehnuteľností, pri stavebnej činnosti a taktiež zastupovanie klientov na príslušných úradoch.

Pre našich klientov pripravujeme a pripomienkujeme rôzne typy občianskych zmlúv od bežných zmlúv až po tie najnáročnejšie.

Neodmysliteľnou súčasťou advokátskej praxe je zastupovanie klientov na rokovaniach s protistranou, pred súdmi a inými orgánmi. V týchto konaniach dôsledne presadzujeme práva a záujmy našich klientov.